Organizace

ADRA

ADRA je mezinárodní humanitární organizace působící ve více než 120 zemích světa. ADRA už od roku 1956 pomáhá nejenom bezprostředně po katastrofách doma i v zahraničí, ale podporuje i dlouhodobé rozvojové programy, které mají za cíl pomoci ohroženým skupinám převzít kontrolu nad svými životy. ADRA Česká republika byla založena v roce 1992. Během dvou desetiletí své existence realizovala desítky humanitárních a rozvojových projektů v Evropě, Africe, Asii i např. na Haiti. Mezi aktivity v České republice se řadí rozvojové vzdělávání na školách, dobrovolnická centra pomáhající lidem se zdravotním postižením a seniorům a pomoc lidem zasaženým mimořádnými událostmi.
www.adra.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta

Cyrilometodějská teologická fakulta byla založena v šestnáctém století jako první ústav Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době na fakultě studuje 1281 studentů. Od roku 2000 nabízí škola bakalářské i navazující obory zaměřené na aktuální sociální a humanitární problematiku doma i v zahraničí. Zvláště absolventi oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce uplatňují své zkušenosti a znalosti v organizacích, které působí v zemích postižených humanitárními katastrofami a dlouhodobými krizemi. Důraz při přípravě studentů je kladen na jejich manažerské dovednosti a zvyšování kompetencí pro komunitní práci v kulturně odlišných podmínkách.
www.cmtf.upol.cz

Člověk v tísni

Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv ve světě. Vedle humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v "méně šťastných" oblastech světa společnost uskutečňuje rozsáhlé projekty také v České republice jako je terénní sociální práce zaměřená na řešení situace ve stále se zvětšujících českých "sociálních ghettech". Společnost Člověk v tísni také usiluje o zvýšení informovanosti české veřejnosti o situaci v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech současného světa.
www.clovekvtisni.cz, www.peopleinneed.cz

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce pomáhá při katastrofách v České republice i v zahraničí a také přispívá ke globálnímu rozvoji. Pracuje s dobrovolníky a také se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání; nabízí semináře pro učitele základních škol, které jim usnadní výuku témat spojených s dnešním globálním světem.
V České republice pomáhá při povodních; odstraňuje s dobrovolníky škody, zasažené lidi podporuje finančně, materiálně i psychicky. Dlouho po opadnutí vody pomáhá s vysoušením a učí obce připravit se na katastrofy.
V zahraničí podporuje zemědělce, aby měli vyšší výnosy a dokázali tak uživit sebe i rodinu, a to v Etiopii, Moldavsku a Kambodži. Dále podporuje sociální oblast; v Moldavsku rozvíjí služby domácí péče o seniory a v Gruzii se podílí na zapojování lidí s postižením do společnosti. V Etiopii také podporuje podnikání žen a mladých lidí.
Dále pomáhá při humanitárních katastrofách – v Jordánsku, Iráku, Myanmaru, na Ukrajině a nově také v Nepálu.
www.spolu.diakonie.cz

FoRS

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci - je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. V současné době má FoRS již 38 členských a 22 pozorovatelských subjektů, které působí ve více než 60 zemích světa. Jsou mezi nimi nevládní neziskové organizace, nadace, mezinárodní organizace, akademické instituce a další.
www.fors.cz

Charita Česká republika

Charita Česká republika poskytuje humanitární pomoc a zajišťuje rozvojovou spolupráci v oblastech postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem. Poskytuje pomoc nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnost či náboženství. V současné době působí například na Filipínách, v Etiopii, Súdánu, Jordánsku, Iráku, Sýrii a Ukrajině. Mezi dlouhodobé priority patří obnova zdrojů obživy, DRR, vzdělávání a zlepšování schopností i znalostí místních partnerů. Charita Česká republika je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis, sdružení 162 národních charit, a členem regionální Caritas Europa. Díky tomu má Charita Česká republika přirozeného partnera ve většině zemí světa a je schopná poskytnout rychlou a účinnou pomoc s minimálními vedlejšími náklady.
www.charita.cz

Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 60 zemích světa.Provozují kliniky, vykonávají chirurgické operace, bojují s epidemiemi, provádějí očkovací kampaně. Lékaři bez hranic rovněž pracují v odlehlých a těžce přístupných oblastech a také školí místní personál. Zabezpečují provoz výživových center pro podvyživené děti, provozují programy psychologické pomoci a ošetřují pacienty postižené infekčními nemocemi, např. tuberkulózou, spavou nemocí či HIV/AIDS.
www.lekari-bez-hranic.cz